Cta_p1100086 citaat

3 woningen te huur


Geavanceerd zoeken

Selecteer plaatsen

Aalsum
Anjum
Blije
Brantgum
Broeksterwald
Buitenpost
Burgum
Damwald
De Westereen
Dokkum
Driezum
Ee
Engwierum
Feanwalden
Ferwert
Ginnum
Hantum
Hantumeruitburen
Hantumhuizen
Holwerd
Jannum
Kollum
Kollumerpomp
Kollumerzwaag
Lauwersoog
Leeuwarden
Lioessens
Marrum
Metslawier
Moddergat
Morra
Nes
Nes Gem Dongeradeel
Niawier
Noardburgum
Oentsjerk
Oosternijkerk
Oostrum
Oostrum Fr
Paesens
Raard
Rinsumageast
Schiermonnikoog
Ternaard
Twijzelerheide
Waaxens Gem Dongeradeel
Walterswald
Westergeest
Wetsens
Wierum
Zwagerbosch

Aanbod


Thumb_open-uri20150112-18949-1w9ojit-0

?

Altenastreek 69
Dokkum

€585,-

Thumb_open-uri20140930-20929-f8bace-0

Te huur

Liudgerstrjitte 6
Wierum

€600,-

Thumb_open-uri20140925-15990-1vjhyt-0

Te huur

Pastorijlan 3
Hantum

€800,-